Privacy policy / Privatlivspolitik

Hos Comme Deux er vi dedikerede til at beskytte vores kunders privatliv. Vi er åbne omkring de metoder, vi bruger til at indsamle information om vores brugere. Læs venligst dette overblik igennem, hvilket forklarer vores privatlivspolitik.

For at vi kan behandle din ordre, skal vi kende dit navn, din e-mailadresse, leveringsadresse og kortnummer, sikkerhedskode og udløbsdato på dit betalingskort. Vi indsamler ikke yderligere information end dette, med mindre det specifikt og bevidst bliver givet til os af dig. Informationen vi indsamler, vil være præcis og up-to-date. Du kan til enhver tid tjekke, hvilke informationer vi har registreret om dig ved at kontakte hello@commedeux.dk. På din opfordring korrigerer vi eventuelle ukorrekte informationer med det samme.

Derudover kigger vi på de produkter, du køber, og måden hvorpå du bruger vores side, så vi kan sende dig relevante informationer omkring produkter og ydelser, du kunne være interesseret i. Vi bruger denne information til at skræddersy siden til dig og gøre den mere interessant og relevant med omtanke for produkterne og aktuelle tilbud/kampagner.

Vi indsamler informationer om vores kunder gennem server logs, ordreformularer og konkurrencer. En cookie er en fil, som din browser placerer på din computers harddisk til journalføringsformål. Informationer indsamlet på denne måde kan bruges til at identificere dig, med mindre du ændrer dine browserindstillinger. En cookie opbevarer ikke informationer om betalingsmidler ej heller om kodeord. 
Vi har forretnings- og tekniske partnere, som vi deler data med, for at kunne håndtere ordrer, behandle betalinger og tilbyde en række ydelser inklusiv beskyttelse mod bedrageri. Vores partnere er bundet af databeskyttelsesforordningen og er forpligtet til at behandle personlig information i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Du skal være opmærksom på, at vi på opfordring fra politiet eller anden lovgivningsmæssig myndighed, der mistænker kriminalitet eller anden ulovlig adfærd, er berettiget til at videregive dine personlige informationer. 

I tilfælde af, at vi sælger eller køber forretningsenheder eller aktiver, må vi dele dine personlige data med køberen eller sælgeren af disse.

Vi må også bruge dine data, eller tillade vores group companies at bruge dine data, til at give dig information omkring produkter eller ydelser, som kan være af interesse for dig, og både os og dem må kontakte dig omkring disse. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine data på den måde, bedes du venligst ændre indstillingerne på din konto. Ved at klikke på ’unsubscribe’ linket i vores salgsfremmende mails fjernes dit navn fra vores mailliste. Denne hjemmeside bruger VeriSign og industristandard SSL til at tilbyde sikre betalingstransaktioner. SSL er en kommunikationsprotokol til at transmittere private informationer over internettet. Det virker ved at kryptere data, som er transmitteret over SSL forbindelsen. Når du placerer en ordre, bliver informationer om dit betalingskort krypteret og sendt over internettet gennem en SSL forbindelse. Ingen kan læse eller tilgå de data, der bliver transmitteret.

Det er vigtigt, at du sikrer dig mod uautoriseret adgang til dit password og din computer. Vær sikker på, at du logger ud, hvis du bruger en delt eller offentlig computer.

I tilføjelse til virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger er dine personlige informationer beskyttet i Danmark af registerlovgivningen. Registerlovgivningen kræver blandt andet, at vi, som registrerede opbevarer af data sikrer, at de data, vi opbevarer omkring dig, bliver behandlet i overensstemmelse med loven og på en fair måde. Brugen skal være præcis, relevant og ikke overdrevet. Informationerne skal, hvor det er nødvendigt, holdes opdaterede og ikke opbevares længere tid end højest nødvendigt. De skal opbevares sikkert for at undgå uautoriseret adgang for andre. 

Hvis du vil: Tilgå, rette, ændre eller slette nogle personlige informationer, som vi har stående om dig, indgive en klage eller blot ønsker mere information, kan du kontakte vores Privacy Compliance Officer (ja - vi har sådan en :)) på hello@commedeux.com.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? 

Så send os venligst en mail på hello@commedeux.com. Vi vil glæde os til at høre fra dig.

_____________________________


At Comme Deux, we are committed to protecting our customer's privacy. We are entirely open about our information gathering practices. Please take the time to review this notice which states our privacy policy.

For us to process your order, we need to know your name, email address, delivery address, credit/debit card number, security code and expiry date. We will not collect any information about you unless it is specifically and knowingly provided by you. The information we collect will be accurate and up to date. You can check this at any time by contacting hello@commedeux.com. We will immediately correct any inaccuracies you report.

Additionally, we will look at the products you buy, together with the way you view our site to enable us to send you information about products and services that you may be interested in. We will use this information to tailor your view of the site to make it more interesting and relevant in respect of the products and offers on view.

We collect information about our customers via server logs, cookies, order forms and competitions. A cookie is a file that your web browser places on your computer's hard disk for record keeping purposes. The information collected in this way can be used to identify you unless you modify your browser settings. The cookie does not store any credit/debit card information nor password details.

We have business and technical partners whom we share data with to handle orders, process credit and debit card payments and provide a range of services, including for fraud protection purposes. They are bound by Data Protection covenants and must process the personal information in accordance with this privacy policy. You should be aware that if we are requested by the police or any other regulatory authority investigating suspected illegal activities to provide your personal information, we are entitled to do so.

In the event that we sell or buy any business or assets, we may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets.

We may also use your data, or permit our group companies to use your data, to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we or they may contact you about these by. If you do not want us to use your data in this way, please change the settings in your account. Replying to the 'unsubscribe' link in promotional mail will also ensure that your name is removed from our mailing list.

This website employs VeriSign and industry-standard SSL to provide secure credit card transactions. SSL is a communications protocol for transmitting private information over the internet. It works by encrypting data that is transmitted over the SSL connection. When you place an order, your credit/debit card information is encrypted and then sent over the internet using an SSL connection. No one can read or access the data that is being transmitted.

It is important for you to protect against unauthorised access to your password and to your computer. Ensure that you log out when you finish using a shared computer.

In addition to the company's safeguards, your personal data is protected in Denmark by the Data Protection Act (the 'Act'). The Act requires us, as registered Data Controllers, amongst other things to ensure that the data we hold about you should be processed lawfully and fairly. It should be accurate, relevant and not excessive. The information should, where necessary, be kept up to date and not retained for longer than is necessary. It should be kept securely to prevent unauthorised access by other people.

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer (yes, we have one of those) at hello@commedeux.com.

Can’t find the answer you’re looking for? 

Please send us an email with any other questions hello@commedeux.com. We would love to hear from you :)